________________________________________


URKUNDs Plagiathandbok

Det är lätt att frestas eller kanske skall man säga luras att hamna i fällan och hamna i den situationen att man plagierar, även om detta inte var avsikten då man började med uppsatsen. Det kan bero på flera saker. Slarv och osäkerhet kring vad som är tillåtet och vad som inte är det, kan nog vara de främsta anledningarna. För att hjälpa elever, studenter och lärare att undvika misstag när texter skall behandlas så har vi tagit fram en skrift som beskriver vad plagiat är. Det är fritt att ladda ner och använda inom skolor och organisationer som är anslutna till URKUND.

Om du som lärare skulle vilja kopiera eller skriva om delar av detta material eller om du som lärare vill använda detta material även om ni inte är anslutna till URKUND ännu; kontakta URKUND så hjälper vi dig.

URKUNDs Plagiathandbok
...eller i html

Jude Carroll vid Oxford Brookes University och Carl-Mikael Zetterling vid KTH har tillsammans författat en handbok för att hjälpa studenter att undvika plagiering. Den finns fritt tillgänglig på både svenska och engelska via KTHt's webb.

 

 

   

Studentinformation Gör så här FAQ Urkunds Plagiathandbok Demo