________________________________________

Demo

URKUND är det ledande webbaserade systemet för plagiatkontroll. Idag använder majoriteten av Sveriges universitet och högskolor URKUND för att effektivt upptäcka och förebygga plagiering. URKUND kan med fördel användas för att hjälpa studenter bli bättre på att skriva texter. Genom att läraren ger feedback på om arbetet innehåller korrekta källhänvisningar och formuleringar.
Studenterna skickar sina dokument med e-post till lärarna. På den elektroniska vägen mellan student och lärare jämförs dokumenten mot tre centrala källområden; Internet, förlagsmaterial och URKUNDs arkiv med tidigare inskickat studentmaterial (PM, uppsatser, case studies mm). URKUND presenterar sedan tydligt den information som läraren behöver för att avgöra om plagiering har förekommit.

Med URKUND talar lärosätet på ett tydligt sätt om att plagiering inte är tillåtet. Man har resurser att bemöta problemet.

Studenterna är aktiva i inskickningsmomentet, vilket gör dem medvetna om att dokumenten kontrolleras. Det skapar en stark preventiv effekt mot plagiering.

Läraren ser hur studenterna hanterar källor, hänvisningar och omformuleringar.

Läraren slipper kontrollera arbeten manuellt och sparar värdefull tid.

Studenter görs uppmärksamma på problematiken kring fusk ur ett moraliskt perspektiv. De diskussioner kring citationsteknik och korrekt källhantering som kommer med införandet av URKUND är ovärderliga för att komma till rätta med plagiering.

Med URKUND behöver inga urval göras, alla dokument kontrolleras automatiskt. Det maximerar upptäcktsfrekvensen. Det undviker även godtyckliga eller slumpmässiga urval.

URKUND ger läraren tydlig information om originalkällor vid misstänkt plagiat och slipper konfrontera studenten utan underlag.

Med URKUND får lärosätet en viktig kvalitetssäkring av utbildningen.


   

Plagiatkontroll Utbildning StatAdmin Integration Anslutning Kunder